Ako vlastne koučing funguje?

Koučing vychádza z toho, že každý má v sebe všetky potrebné ZDROJE, aby mohol úspešne riešiť životné aj pracovné situácie.

Koučing pomáha človeku tieto vnútorné zdroje objaviť, aktivovať a využiť na nájdenie riešení a pri dosahovaní cieľov.

Pri koučingu je kľúčový rozvoj potenciálu človeka a posúvanie sa na novú VYŠŠIU úroveň.

„Načo ale teda potrebujem kouča, keď si na odpovede prichádzam sám?“

➔ Preto lebo každý máme svoj zabehaný spôsob myslenia. Na svoje situácie sa pozeráme tým istým spôsobom . Dôsledkom už neprospešného spôsobu myslenia je zacyklenie sa, z ktorého nevieme ako sa dostať von.

Známy Einsteinov výrok to vystihuje: „Nemôžme vyriešiť naše problémy takým spôsobom rozmýšľania, akým sme ich vytvorili.“

Kľúčom je posun myslenia a zmena perspektívy.

Prečo práve veľmi úspešní ľudia majú často svojho kouča?

➔ Preto lebo vedia veľmi dobre, že každý človek (aj keď už dosiahol úspech) má svoje „slepé miesta“ a svoj zabehaný spôsob myslenia a uhol pohľadu. A že sa treba neustále rozvíjať a posúvať ďalej.

Kouč svojimi otázkami pomáha pozrieť sa na situácie z iného pohľadu a získať nové uvedomenie o sebe a svojej situácii. Podnecuje ho preskúmať svoje východiská, presvedčenia a postoje. A to mu potom pomáha POSUNÚŤ sa v danej situácii ĎALEJ.

Takto človek vie lepšie zvládnuť výzvy, s ktorými sa v živote potýka a posúva sa v živote DOPREDU. Inak povedané: „stáva sa lepšou verziou seba samého„.

Koučing nie je len o správnych otázkach.

Rovnako dôležité je aj vytvorenie prostredia, v ktorom môžu tieto uvedomenia a „zázračné“ riešenia vznikať. Je to tiež o hlbokom viacúrovňovom počúvaní, o dôvere, o partnerstve pri vytváraní procesu a mnohých ďalších veciach. A len v prepojení všetkých týchto vecí vzniká ten najväčší možný prínos pre klienta.

Čím je špecifický Solution Focused Coaching?

(KOUČING ZAMERANÝ NA RIEŠENIE)

Dva také základné prístupy ku koučingu„model riešenia problémov“ (problem solving) a prístup zameraný na riešenie (solution focused approach).

V obidvoch sa hľadajú riešenia, ale v prvom prípade sa čo najviac rozoberajú samotné problémy (prečo vznikli, kedy sa vyskytujú, ako ich odstrániť) zatiaľ čo Solution Focused Coaching využíva perspektívu, že riešenia sa nájdu ľahšie pri zameraní sa na riešenie (solution talk) nie na problém (problem talk). 

Moja skúsenosť je, že keďže väčšina ľudí je automaticky nastavená na rozoberanie problémov, tak je to veľmi účinný spôsob ako si nájsť nové perspektívy a efektívne riešenia.

Riešenie vs Problém

Detailne rozpiplanie problému neznámená, že nájdeme najvhodnejšie riešenie. Často krát rozprávanie o probléme nás len viac sťahuje do toho problému a odďaluje nájdenie riešenia. Hľadané riešenie nemusí súvisieť s tým ako problém vznikol.

Ocenenie, posilnenie, zameranie sa na to čo funguje

Čomu venujeme pozornosť, to rastie. Chceme posilniť to čo funguje alebo to čo nefunguje? A ak chceme zlepšiť niečo čo nefunguje, akým spôsobom sa na to zamerať bez toho, aby sme posilnili negatívum a našli riešenie?

Vytvorenie priestoru pre najlepšie riešenia

Dôležitá je práve zmena doterajšieho prístupu a perspektívy, ktorá umožní nájsť nové a hlavne pre klienta najlepšie riešenia. To sa dosahuje podnietením klienta pozrieť sa na situáciu z novej perspektívy prostrednictvom „solution talku“.

BRIEF COACHING

Brief Coachning je škola v rámci Solution Focused Coachingu.  Ako názov naznačuje, ide o veľmi efektívnu techniku. Veľký dôraz je na „ťah na bránu“ a celkovo na efektívne tvorenie koučovacieho procesu. A to sa odráža ako v rámci rýchlejšieho progresu samotného koučovacieho rozhovoru, tak aj z hľadiska nižšieho počtu potrebných rozhovorov. Tým sa znižuje investícia do koučingu a zvyšuje návratnosť výsledkov dosiahnutých vďaka koučingu.

Brief coaching je založený na prístupe založenom na riešenie pôvodne vyvinutom Steve de Shazerom a Insoo Kim Berg. Ich výskum ukázal, že zmena je spojená z tzv. Solution talkom (rozhovore o riešeniach). Inak povedané, ak sa klient pozve aby namiesto „problem talku“ prešiel k „solution talku“ tak je pravdepodobnejšie že sa zmena uskutoční.

Všetko pre úspešný a napĺňajúci život máte v sebe! len treba objaviť a rozvíjať to čo je vo vás.

Chcete využiť možnosti coachingu?

Napíšte mi
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound