Ako vlastne koučing funguje?

Koučing vychádza z toho, že na svoj život je najväčší odborník človek sám. Že každý má v sebe všetky potrebné zdroje a odpovede, aby mohol stále napredovať a riešiť životné aj pracovné situácie. Samozrejme tu sa nejedná o odborné poznatky alebo znalosť konkrétnych techník.

Ide o to, že len človek sám sa môže rozhodnúť či a ako sa chce zmeniť. Aké ciele chce dosiahnuť a ktorým smerom sa chce vydať.

Pri koučingu je kľúčový rozvoj potenciálu človeka a posúvanie sa na novú vyššiu úroveň.

Prečo ale teda potrebujem kouča, keď na svoj život je najväčší odborník každý sám?

Preto lebo každý máme svoj zabehaný spôsob myslenia. Stále na svoje situácie pozeráme tým istým spôsobom. Dôsledkom už neprospešného spôsobu myslenia je zacyklenie sa. Pohybovanie sa ako keby v začarovanom kruhu, z ktorého nevieme ako sa dostať von.

Známy Einsteinov výrok to vystihuje: „Nemôžme vyriešiť naše problémy takým spôsobom rozmýšľania, akým sme ich vytvorili.“

Kľúčom je zmena myslenia a zmena perspektívy.

Prečo práve veľmi úspešní majú veľmi často svojho kouča? Povedali by ste si, však oni to už nepotrebujú. Preto lebo vedia najlepšie, že každý človek (aj keď už dosiahol úspech) má svoje „slepé miesta“ a svoj zabehaný spôsob myslenia a uhol pohľadu.

Kouč mu svojimi otázkami pomáha pozrieť sa na situácie z iného pohľadu a získať nové uvedomenie o sebe a svojich situáciách. Podnecuje ho preskúmať svoje východiská, presvedčenia a postoje. A to mu potom pomáha posunúť sa v danej situácii ďalej.

Takto si človek vie lepšie zvládnuť výzvy, s ktorými sa v živote potýka a posúva sa v živote dopredu. Inak povedané: „stáva sa lepšou verziou seba samého„.

Koučing nie je len o správnych otázkach. Rovnako dôležité je aj vytvorenie prostredia, v ktorom môžu tieto uvedomenia a „zázračné“ riešenia vznikať. Je to tiež o hlbokom počúvaní, o dôvere s klientom, o partnerstve pri vytváraní procesu a mnohých ďalších veciach. A len v prepojení všetkých týchto vecí vzniká ten  najlepší možný prínos pre klienta.

Čím je špecifický Solution Focused Coaching?

(KOUČING ZAMERANÝ NA RIEŠENIE)

Dva také základné prístupy ku koučingu„model riešenia problémov“ (problem solving) a prístup zameraný na riešenie (solution focused approach).

V obidvoch sa hľadajú riešenia, ale v prvom prípade sa čo najviac rozoberajú samotné problémy (prečo vznikli, kedy sa vyskytujú, ako ich odstrániť) zatiaľ čo Solution Focused Coaching vychádza z toho, že zmena sa uskutoční a riešenia sa nájdu ľahšie pri zameraní sa na riešenie (solution talk) nie na problém (problem talk). 

Keďže sme väčšinou automaticky nastavený na rozoberanie problémov, tak je to príjemná zmena zažiť takýto koučing. A hlavne Solution Focused prístup účinne otvára nové perspektívy a uľahčuje nájdenie efektívnych riešení.

Riešenie vs Problém

Detailne rozpiplanie problému neznámená, že nájdeme najvhodnejšie riešenie. Často krát rozprávanie o probléme nás len viac sťahuje do toho problému a odďaluje nájdenie riešenia. Hľadané riešenie nemusí súvisieť s tým ako problém vznikol.

Ocenenie, posilnenie, zameranie sa na to čo funguje

Čomu venujeme pozornosť, to rastie. Vyberieme si, že chceme posilniť to čo funguje alebo to čo nefunguje? A ak chceme zlepšiť niečo čo nefunguje, akým spôsobom sa na to zamerať bez toho, aby sme posilnili negatívum a našli riešenie?

Vytvorenie priestoru pre najlepšie riešenia

Dôležitá je práve zmena doterajšieho prístupu a perspektívy, ktorá umožní nájsť nové a hlavne pre klienta najlepšie riešenia. To sa dosahuje podnietením klienta pozrieť sa na situáciu z novej perspektívy prostrednictvom „solution talku“.

BRIEF COACHING

Brief Coachning je škola v rámci Solution Focused Coachingu.  Ako názov naznačuje, ide o veľmi efektívnu techniku. Veľký dôraz je na „ťah na bránu“ a celkovo na efektívne tvorenie koučovacieho procesu. A to sa odráža ako v rámci rýchlejšieho progresu samotného koučovacieho rozhovoru, tak aj z hľadiska nižšieho počtu potrebných rozhovorov. Tým sa znižuje investícia do koučingu a zvyšuje návratnosť výsledkov dosiahnutých vďaka koučingu.

Brief coaching je založený na prístupe založenom na riešenie pôvodne vyvinutom Steve de Shazerom a Insoo Kim Berg. Ich výskum ukázal, že zmena je spojená z tzv. Solution talkom (rozhovore o riešeniach). Inak povedané, ak sa klient pozve aby namiesto „problem talku“ prešiel k „solution talku“ tak je pravdepodobnejšie že sa zmena uskutoční.

Všetko pre úspešný a napĺňajúci život máte v sebe! len treba objaviť a rozvíjať to čo je vo vás.

Chcete využiť možnosti business coachingu?

Napíšte mi
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Consult Now